Mgr. Jan Marášek, advokátní kancelář

Mgr. Jan Marášek, advokátní kancelář

Všehrdova 525
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 71348018

Informace o kanceláři Mgr. Jan Marášek, advokátní kancelář

Klientům nabízíme kompletní právní služby v oblasti českého práva, znalost místního justičního prostředí, komplexní řešení problémů. 

Právní služby poskytujeme flexibilně, v jakoukoliv denní dobu a v co nejkratších termínech. Klientům zaručujeme diskrétnost, spolehlivost, vysokou profesionální úroveň a razanci při prosazování jejich zájmů. 

 

Poskytujeme právní služby zejména v oborech práva:

 

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • sepisování rozvodových smluv v případě tzv. rozvodu dohodou
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých i zletilých dětí
 • výživné manžela(ky) a výživné rozvedeného manžela(ky)
 • určení a popření otcovství
 • vypořádání a úpravy společného jmění manželů
 • vypořádání společného nájmu bytů

Občanské právo

 • sepis občanskoprávních smluv, změny v obsahu závazků, zajištění a zánik závazků
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování při jednání s protistranou
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • sepis žalob, návrhů, platebních rozkazů, řádných a mimořádných opravných prostředků, ústavní stížnosti
 • vlastnické právo, věcná břemena, zástavní právo, předkupní právo
 • dědické právo   

Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání obchodních společností a družstev - změny v obchodním rejstříku
 • převody obchodních podílů
 • obchodní závazkové vztahy – kompletní smluvní agenda
 • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod
 • příprava a posuzování všeobecných obchodních podmínek
 • vymáhání pohledávek včetně jejich zajištění
 • likvidace společnosti
 • insolvenční řízení – návrhy, přihlášky, incidenční spory
 • obchodní tajemství a ochrana hospodářské soutěže

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení – jak při úkonech v přípravném řízení tak v řízení před soudy
 • sepsání řádných a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení (odvolání, odpor, dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona), sepsání ústavní stížnosti
 • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou (kaucí), dohledem nebo slibem
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • kvalifikované sepsání trestních oznámení, stížností
 • zastupování poškozených – uplatnění nároku na náhradu škody

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Jan Marášek, advokát

Tel.: +420 723 043 177

E-mail: ak.marasek@volny.cz

Kde nás najdete?